6 người có chỉ số IQ cao nhất thế giới là ai?

Trong lịch sử thế giới những con người có khả năng tư duy một cách xuất chúng như Albert Einstein, Stephen Hawking. Tuy nhiên, trên thế giới cũng có rất nhiều